Naj nemogoče postane mogoče
in mogoče postane lahkotno.