Profiles Performance Indicator – PPI

Osnovni namen orodja PPI je, da vodja razume značilne vedenjske vzorce in načine opravljanja dela članov svoje ekipe. Vodja spozna potencialne možnosti za rast in razvoj svojih sodelavcev ter kako jim pomagati, da svoje potenciale razvijajo v največji možni meri.