1. Osnovni podatki

Podjetje: Transformacija, razvoj človeških potencialov, d.o.o.
Skrajšana firma: Transformacija d.o.o.
Naslov: Stegne 23a, 1000 Ljubljana

Elektronska pošta: info@transformacija.com
Telefonska številka: 01 511 30 40 ali 040 521 335

Spletna stran: www.transformacija.com

Davčna številka: SI 75357747
Matična številka: 5692296

2. Splošno

Splošni pogoji poslovanja podjetja Transformacija d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse dogodke (predstavitvene delavnice, treningi, usposabljanja, delavnice, izobraževanja), ki jih organizira in izvaja podjetje Transformacija d.o.o. (v nadaljevanju: Dogodki) in na prejemanje brezplačnih e-novic.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen dogodek določeno drugače s strani podjetja Transformacija d.o.o.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijave/naročilnice na vsak dogodek, ne glede na obliko prijave (preko e-maila, fizične naročilnice, e-prijave ali preko telefona).

Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen dogodek se zavezuje, da je prebrala podatke o dogodku in splošne pogoje in se z njimi strinja.

Vsaka oseba, ki se prijavi na e-novice se zavezuje, da je prebrala splošne pogoje in se z njimi strinja.

3. Prijava na brezplačne e-novice

S prijavo na e-novice se posameznik strinja, da bo na elektronski naslov prejemal redno (enkrat do dvakrat tedensko) e-novice, v katerih so objavljeni:

  • članki na teme s področja komunikacije, vodenja, prodaje in razvoja kadrov;
  • aktualna ponudba storitev podjetja Transformacija d.o.o.;
  • napoved različnih dogodkov povezanih s podjetjem Transformacija d.o.o.

Odpoved iz brezplačnih e -novice je možna:

  • s klikom na gumb odjava na dnu posamezne e-novice ali
  • pisno na e-poštni naslov info@transformacija.com.

4. Prijava na brezplačne dogodke

Ko je dogodek, ki ga izvaja podjetje Transformacija d.o.o. brezplačen, je prijava nanj obvezna in se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani  ali preko e-maila info@transformacija.com, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, podjetje, e-naslov in GSM številko) ali preko telefona na 01 511 30 40 ali 040 521 335.  Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti pravi, pravilni in popolni.

Odpoved prijave na brezplačen dogodek se lahko sporoči pred začetkom dogodka na telefon 01 511 30 40 ali 040 521 335 ali pa pisno na e-pošti na naslov info@transformacija.com.

5. Prijava na plačljive dogodke in plačilo kotizacije

S podpisom naročilnice se stranka zavezuje, da je prebrala podatke o naročilu in pogoje poslovanja in se z njimi strinja.

S podpisom naročilnice se obvezuje, da bo ceno za naročene in opravljene storitve poravnala po pogojih v naročilnici oziroma v ponudbi.

S prijavo se obvezujete, da boste poravnali celotno kotizacijo za udeležbo na izobraževanju po pogojih v ceniku oziroma v ponudbi za posamezno izobraževanje. To velja tudi, kadar gre za izobraževanja v sklopih, ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja, preneha obiskovati izobraževanje.

6. Pogoji odpovedi izobraževanja

Pred začetkom izobraževanja lahko pisno odpoveste svojo udeležbo najkasneje 14 dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30 % kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni prenosljiva na druge termine, druge programe izobraževanj ali druge osebe. Izjemoma pri obračunavanju kotizacije zaradi neudeležbe lahko priznamo zmanjšanje v primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali bližnjega člana njegove družine. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 50 € manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja, pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

 7. Odpoved dogodka s strani organizatorja

V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe terminov, najkasneje tri delovne dni pred začetkom izobraževanja. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila o odpovedi.

8. Uporaba osebnih podatkov

Podjetje Transformacija d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletne strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

9. Piškotki

Spletna stran uporablja »piškotke«. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste »piškotke« sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere opcije spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletne strani.

Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.

10. Varovanje osebnih podatkov

V podjetju Transformacija d.o.o. se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse zbirke osebnih podatkov vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu s trenutno veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in nosilcem osebnih podatkov, katerih obdelujemo osebne podatke omogočamo:

Odjavo iz e-novic s klikom na možnost odjava na posamezni e-novici ali s posredovanjem zahtevka na info@transformacija.com.
Umik soglasja za telefonsko obveščanje s posredovanjem zahtevka na info@transformacija.com.
Popravek lastnih osebnih podatkov s posredovanjem zahtevka na info@transformacija.com.
Izvoz in vpogled lastnih osebnih podatkov iz baze obveščanja Transformacija d.o.o. s posredovanjem zahtevka na info@transformacija.com.
Trajen izbris lastnih osebnih podatkov iz baze obveščanja Transformacija d.o.o. s posredovanjem zahtevka na info@transformacija.com.

Več o uresničevanju pravic si preberete v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.

11. Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 1. oktobra 2018 naprej.

Ljubljana, 1. oktober 2018
Transformacija d. o. o.

Zadnja sprememba: 16.01.2019 – sprememba sedeža podjetja