Kadrovske meritve

Kadrovske meritve

»TA DVA RES PAŠETA SKUPAJ«: DELAVEC IN DELOVNO MESTO

03. 02. 2017 / Transformacija

 ➡  Ali ste tudi vi na svoji poklicni poti že srečali odlične strokovnjake, ki pa so se znašli na zanje neustreznih delovnih mestih?

 ➡  Ste naleteli na poglobljenega analitika, ki je moral voditi večjo skupino ljudi in se pri tem ni znašel?

 ➡  Poznate ekstravertiranega vodjo projektov, ki se je pri finančni analizi velikega projekta izgubljal v številkah?

 

Ste kdaj pomislili, da je z izborom pravega zaposlenega podobno kot z izbiro pravega partnerja?!

Enako kot pri partnerstvu je tudi pri zaposlitvi ključnega pomena UJEMANJE!

 


»Ta dva pa res pašeta skupaj«

Na dolgoročno uspešnost posameznika na delovnem mestu najpomembneje vpliva to, v kolikšni meri se posameznikove lastnosti in sposobnosti skladajo z zahtevami in naravo njegovega delovnega mesta.

Povedano drugače: tako kot za moškega in žensko včasih rečemo, da »ta dva pa res pašeta skupaj«, lahko podobno ugotovimo tudi za zaposlenega in delovno mesto.

Ujemanje lahko objektivno izmerimo s kadrovskimi meritvami. Pri tem moramo raziskati naslednje:

 💡  Profil delovnega mesta

Prva točka je presenečenje za vse, ki so na tem mestu morda pričakovali preverjanje znanj, veščin in osebnostnih lastnosti zaposlitvenega kandidata. Za uspešno selekcijo kadrov moramo najprej natančno definirati delovno mesto, zbrati informacije o tem, v kakšnem realnem poslovnem okolju poteka delo, kakšna je organizacijska kultura in kakšen je sistem delovanja podjetja.

Delodajalec mora denimo realno določiti stopnjo neodvisnosti, odločnosti ali proaktivnosti, ki jo pričakuje na določenem delovnem mestu. (Zelo samozavestna, hitra in odločna oseba je morda odlična izbira za gasilca, ne pa tudi za varnostnega inženirja v nuklearki.)

S pomočjo psihometričnega orodja ProfileXT delodajalec dobi matriko sposobnosti, lastnosti in notranjih motivov osebe, na podlagi katerih izbere tista področja, ki naj jih ima zaposlitveni kandidat nadpovprečno izražena.


 💡 Profil osebe

Odgovorna podjetja se pri izbiri zaposlenih že dolgo ne zanašajo več le na kadrovske intervjuje in primerjanje CV-jev, saj ti ne dajejo objektivnih in primerljivih podatkov. Psihometrično testiranje z orodjem ProfileXT meri:

miselne sposobnosti (indeks učenja, verbalne in numerične sposobnosti),

osebnostne lastnosti (raven energije, družabnost, odgovornost, asertivnost ipd.) in

poklicna sidra (področja, ki motivirajo posameznika, npr. finance, delo z ljudmi, ….).

Vrednosti, ki jih posameznik dosega na teh treh področjih, se nato primerjajo s povprečnimi vrednostmi, ki veljajo za slovensko populacijo. S tem dobimo primerljiv in za slovensko okolje relevanten podatek o tem, ali je neka lastnost pri posamezniku izražena nad- ali podpovprečno.

Dobljeni podatki so ključni pri primerjanju z drugimi kandidati, predvsem pa so izjemno pomembni tudi pri nadaljnjem usmerjanju posameznika v podjetju.

Povedo nam, kako naj osebo uvajamo na izbrano delovno mesto, kakšen slog komunikacije je zanjo najprimernejši, kako naj razvijamo posameznikove potenciale in karierno pot, na katerih področjih potrebuje pomoč in podporo, kdaj  usmerjanje in spodbudo.


 💡  Ujemanje obeh

Miselne sposobnosti, poklicna sidra (kar posameznika motivira) in osebnostne lastnosti poleg podatkov o izobrazbi in delovnih izkušnjah tvorijo popolno sliko o posamezniku.

Dajo nam tudi vpogled v to, ali se pri kandidatu ob znanju in veščinah skriva tudi dovolj velika želja, interes in pričakovan odnos do dela, ki ga bo opravljal. Seveda vse našteto lahko uporabimo tudi za osebe, ki so že zaposlene v podjetju, in na podlagi rezultatov lažje načrtujemo karierni razvoj posameznika.

Podobno kot pri zakoncih tudi med podjetjem in zaposlenimi ne moremo pričakovati 100-odstotnega ujemanja, a s pomočjo kadrovskih meritev ProfileXT lahko za določeno delovno mesto izberemo osebo, ki bo z njim najbolj skladna.

 


Kadar se pri selekciji kadrov zanašamo le na razgovor in »intuicijo«, je možnost, da zaposlimo pravega človeka  komaj 14-odstotna.

Z uporabo ProfileXT se stopnja pravilne odločitve dvigne na kar 75 odstotkov!

Ste kadrovnik ali vodja v podjetju, coach ali karierni svetovalec?

 💡  Spoznajte eno najbolj zanesljivih orodij za karierno svetovanje, ProfileXT.

Transformacija

Podjetje Transformacija, razvoj človeških potencialov, d.o.o. nudi celostno podporo vodjem in ostalim ključnim zaposlenim pri organizacijskem razvoju podjetij z namenom doseganja zastavljenih ciljev.

Naši poslovni treningi, coachingi, svetovanja ter kadrovske in organizacijske meritve so namenjene podpori direktorjem, vodjem, HR in ostalim strokovnjakom, z enim samim namenom: povečati učinkovitost delovanja vodij, skupin in organizacij.

Naši trenerji, coachi in HR strokovnjaki vam svetujejo, kako do učinkovitega vodenja in zavzetosti zaposlenih.

Želite prejemati podobne prispevke in članke naših trenerjev in coachev?

Prijavite se na e-novice Transformacija!

Rešite
test!

Vzelo vam bo 2 minuti

Z manj dela, do večje rasti

Preverite kaj pri vas zavira rast!
Na katerem izmed štirih področij imate največ potenciala?

KLIK KLIK

2 minutki
že tečeta
X

Z gumbom Prijava se prijavljam na e-novice podjetja Transformacija d.o.o. in POTRJUJEM:

  • da sem seznanjen/a z namenom obdelave osebnih podatkov;
  • da sem seznanjen/a, da podjetje Transformacija d.o.o. zgoraj vpisane osebne podatke :
    • ne bo preneslo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo in;
    • bo hranilo do preklica;
  • da sem seznanjena, da podjetje Transformacija d.o.o. zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov: pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravico do ugovora. Več o uresničevanju pravic si preberete v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov.